Activiteiten 2023

De data voor de eerste helft van 2023 zijn vastgelegd.
Voor de aanmelding voor de activiteiten ontvangen alle leden een uitnodiging via de datumprikker.

 

Maandag 16 januari: Jaarvergadering in café de Dommelstroom

Maandag 30 januari en

Maandag 6 februari: Activiteit Valkencourt

Dinsdag 7 februari:  Line dance met Francine Prudon in de Dommelstroom

Maandagmiddag 13 maart: Rondleiding PSV stadion Eindhoven

Vrijdag 14 april: Toneelstuk "Liefde, leed en list" door toneel club                                           Westerhoven in de Buitengaander

Woensdag 19 april:  Presentatie Evert Meijs over zijn pelgrimstocht naar                                      Santiago de Compostella

Maandag 22 mei:      Kennismaken met jeu de boules, sportpark                                                   Norbertusdreef

Woensdagmiddag 31 mei: Fietstocht Leenderbos met de boswachter

Dinsdag 13 juni en

Woensdag 21 juni:  Spaanse (wijnproeverij) avond met Coby Baken

Woensdag 28 juni: Film the Book Club; next chapter in de Hofnar

Donderdag 14 september: Muziekbingo met Quiz & Funevents

Maandag 25 september: Voorlichting Rode Kruis "Goed voorbereid"

Dinsdag 24 oktober: Schilderworkshop met Mieke Daamen

Maandag 13 november: Workshop "professionele hulp bij slaapproblemen"

Dinsdag 12 december: busreis naar 's Hertogenbosch met rondleiding in het                                    Provinciehuis en tijd om te shoppen