Welkom

Vanaf 1 januari 2019 zijn wij een zelfstandige vereniging voor vrouwen uit Valkenswaard.
We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken.

We hopen voor onze leden een actieve en gezellige vereniging te zijn met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen met gezamenlijke hobby’s kunnen binnen onze vereniging een eigen interessegroep starten, hierbij denken we aan samen wandelen en/of fietsen, musea en film- of theatervoorstellingen bezoeken, samen handwerken, kaarten of een leesclub oprichten, enz.

 

Aanmelden en afmelden van leden kan via e-mail naar vievalkenswaard@gmail.com t.a.v. ledenadministratie.
Opzeggingen met ingang van een nieuw kalenderjaar dienen vóór 1 december binnen te zijn!


Vanwege de kosten voor drukwerk en porto, willen wij zoveel mogelijk communiceren via internet. Houdt allemaal je mail dus goed in de gaten. 
Als er dames zijn, die moeite hebben met b.v. het programma Datumprikker.nl, kan iemand van het bestuur je hier misschien bij helpen.


Wil je je graag inzetten voor VIEV als vrijwilliger? Meld je dan bij het bestuur, wij horen graag van je!

 

Voorzitter:                            Jos van Hoof                     

Secretaris:                            Ans van de Loo 

Penningmeester/webmaster:  Marleen Schram

Ledenadministratie:               Helma Jansen

Algemeen:                            Corrie Schrijvers
                 

Voor vragen of informatie kun je mailen naar  vievalkenswaard@gmail.com

Persoonsgegevens en privacy

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en handelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mocht je bezwaar hebben tegen het maken van foto´s tijdens activiteiten of het gebruik van je gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief, stuur dan een mail naar vievalkenswaard@gmail.com